Begrafenis

Begrafenis

Via een goed georganiseerde begrafenis kunnen nabestaanden op een mooie manier afscheid nemen van hun geliefde. Ook is er na de plechtigheid nog een mooi plekje om naar toe te gaan om herinneringen op te halen. Bij het regelen van een begrafenis komt veel kijken en het is niet goedkoop. Om dit op te vangen kunt u een uitvaartverzekering voor de begrafenis afsluiten. Lees hier meer over de praktische zaken rondom een begrafenis.

Waarom begraven

Er zijn verschillende redenen waarom u kunt kiezen voor een begrafenis, omdat u zich er prettig bij voelt, vanwege geloofsovertuiging of omdat u nabestaanden graag een plek geeft om te bezoeken. Na het begraven duurt het zo`n 10 tot 15 jaar tot een stoffelijke overschot is vergaan. Tijdens deze periode mogen graven dus ook niet geruimd worden. U mag overigens zelf bepalen op welke begraafplaats u begraven wilt worden, al mogen gemeenten wel eisen stellen aan aanvragen van buiten de gemeente.

Uitvaartverzekering en begrafenis

U kunt met een uitvaartverzekering een dekking krijgen voor de bijna alle kosten rondom een begrafenis. Wat er precies uitgekeerd wordt is afhankelijk van de soort uitvaartverzekering:

 • Bij een kapitaalverzekering krijgen de nabestaanden een bedrag waarmee ze zelf kunnen bepalen of ze daarmee de kosten van de begrafenis betalen. Afhankelijk van het bedrag kan hiermee de volledige begrafenis betaald worden of alleen enkele onderdelen.
 • Ook bij een natura sommenverzekering krijgen de nabestaanden een bepaald bedrag, maar dit bedrag moet besteed worden bij de uitvaartverzekeraar aan de begrafenis. Wanneer het bedrag niet voldoende is voor alle onderdelen van de begrafenis, kan er bijbetaald worden.
 • Een naturaverzekering dekt een vooraf gekozen en volledig uitvaartpakket. In dit pakket is de hele begrafenis dus al samengesteld. In deze pakketten zijn meestal geen grafrechten en grafstenen verzekerd, deze kunnen vaak enkel betaald worden uit vrij te besteden geld.
 • De combinatieverzekering dekt een gekozen volledig pakket voor de begrafenis en heeft daarnaast een bepaald budget om vrij te besteden.

De uitkering van een uitvaartverzekering kan gebruikt worden om de kosten van bijvoorbeeld bloemstukken, de huur van een aula, het rouwvervoer en de begrafeniskosten te betalen. 

Soorten uitvaartverzekeringen

Kosten begrafenis

Bij een begrafenis komen veel zaken kijken en er is vaak ook veel personeel bij betrokken. Een gemiddelde begrafenis kost daarom al snel tussen de € 6.000,- en € 10.000,-. Hoeveel de uitvaart precies kost is afhankelijk van de wensen die de overledene of de nabestaanden hebben ten opzichte van de invulling. Kosten die bij een begrafenis gemaakt worden zijn:

 • Huur van een kerk of aula
 • Begrafeniskosten
 • Grafkist en grafsteen
 • Rouwauto en eventuele volgauto
 • Jaarlijkse grafrechten

Daarnaast komen hier nog kosten voor een ceremonie, rouwkaarten en andere zaken bij. Op de pagina uitvaartkosten vindt u een volledig overzicht van de gemiddelde prijzen rondom een uitvaart.

Kosten berekenen

Persoonlijke invulling begrafenis

Begrafenissen worden georganiseerd door professionele bedrijven en zijn daarom altijd zeer goed geregeld. Er zijn een aantal punten die u tijdens de begrafenis zelf mag invullen, zoals:

 • Er mogen persoonlijke voorwerpen met de kist mee het graf in, als ze maar niet milieuschadelijk zijn. Elektrische apparaten, kunststof en glas is bijvoorbeeld niet toegestaan. Foto`s mogen wel.
 • Er gelden wettelijke voorwaarden (vraag hiernaar bij uw begrafenisondernemer) waaraan de kist moet voldoen, maar u mag dit naar wens zelf invullen. Het is dus ook mogelijk zelf een kist te maken of om voor een rieten mand of lijkwade te kiezen.
 • Kisten zakken tegenwoordig automatisch in het graf, maar wanneer u dit overlegt met de begrafenisondernemer is het vaak mogelijk om dit zelf met familie en vrienden te doen.

De invulling van de ceremonie en andere zaken, zoals bloemen, rouwkaarten en muziek ligt altijd bij nabestaanden.

Datum begrafenis

In het artikel 16 van de Wet op lijkbezorging is officieel opgemaakt hoeveel tijd er minimaal en maximaal tussen een overlijden en een begrafenis moet zitten. Er gelden de volgende regels:

 • Er mag binnen 36 uur na het overlijden geen begrafenis plaatsvinden
 • De 6e werkdag (het gaat hier dus niet om het weekend en feestdagen) na de dag van het sterfgeval is de laatste mogelijkheid voor de begrafenis

In enkele gevallen wordt er een uitzondering gemaakt op deze regels. Dit kan bijvoorbeeld wanneer het stoffelijk overschot of de naaste familie zich in een ander land bevinden. Voor het uitbreiden van de termijn is toestemming van een arts en de burgemeester nodig. Bij het binnen 36 uur begraven moeten de officier van justitie en de gemeente toestemming geven.

Soorten graven

Er zijn een aantal verschillende soorten graven te onderscheiden die verschillen in het aantal jaar dat het eigendom van de nabestaanden zijn en in het aantal personen dat er in begraven wordt:

 • Huurgraf: de nabestaanden hebben de keuze wie er in het graf komen te liggen. Meestal worden deze graven per periode van 20 jaar verhuurd.
 • Particulier graf: dit zijn familiegraven waarin meestal 2 tot 4 familieleden bij elkaar liggen. Ook grafkelders van bijvoorbeeld Koninklijke familieleden behoren tot deze groep.
 • Algemeen graf: er is geen zeggenschap van de nabestaanden over de invulling van het graf. Er kunnen 2 tot 4 personen die niet gerelateerd zijn bij elkaar begraven worden en dit graf mag na 10 jaar ontruimd worden.

Aan alle soorten graven zijn wettelijke regels verbonden. Zo moet de kist minimaal 65 centimeter onder de aarde liggen en dient het graf een meter diep te zijn.