Risico’s zonder uitvaartverzekering

Wat zijn de risico’s zonder uitvaartverzekering?

Er zijn verschillende redenen te benoemen welke het belang van het afsluiten van een uitvaartverzekering benadrukken. Maar wat is het gevolg wanneer de overleden dierbare geen uitvaartverzekering heeft afgesloten? Het is belangrijk om te beseffen dat de nabestaanden verantwoordelijk zijn voor het regelen van de uitvaart. Zonder uitvaartverzekering is deze verantwoording groter dan nodig en komen onder andere de kosten voor rekening van de nabestaanden.

Welke risico’s loopt u zonder een uitvaartverzekering? Wat gebeurt er wanneer er geen nabestaanden zijn of zij geen opdracht geven voor de uitvaart? En tot slot, wat is het risico en nadeel van het zelf sparen voor de uitvaart?

Risico’s zonder uitvaartverzekering

In Nederland is een verzekeringsplicht van kracht. Dit houdt in dat het verplicht is om een ziektekostenverzekering te hebben. Dit wordt gecontroleerd door het Zorginstituut Nederland en indien er geen zorgverzekering is afgesloten, wordt er een boeteregeling in gang gezet. Dit geldt daarentegen niet voor een uitvaartverzekering. U bent niet verplicht om een uitvaartverzekering af te sluiten. Dit kan echter soms ingrijpende consequenties voor de nabestaanden met zich meebrengen. Onderstaand worden de voornaamste risico’s benoemd als gevolg van het ontbreken van een uitvaartverzekering:

Financiële lasten

Of de voorkeur nu uitgaat naar een sobere of een wat meer uitgebreide uitvaart, er zijn in elk geval kosten aan verbonden. De nabestaanden zijn verantwoordelijk voor deze uitvaartkosten indien de overledene niet verzekerd is. Als zij het niet kunnen betalen, en eventueel zelfs in de schulden zitten en er is geen bedrag vrijgekomen als erfenis, zal de rekening toch gegeven worden aan de nabestaanden. Er kan in dit geval bij de gemeente een bijzondere bijstand worden aangevraagd.

Emotionele lasten

Ook emotioneel gezien kunnen vooraf vastgelegde uitvaartwensen het rouwproces minder moeilijk maken. Denk hierbij aan de keuze voor een begrafenis of crematie, maar ook de locatie van de uitvaart, de voorkeur van muziek en de manier van uitvaartvervoer kunnen doorgegeven worden aan de uitvaartverzekeraar.

Wat als er geen nabestaanden zijn?

Zoals eerder benoemd zijn de nabestaanden verantwoordelijk voor de uitvaart. Indien de overledene geen nabestaanden heeft, zal de opdracht voor de uitvaart gegeven worden door de desbetreffende gemeente. Als het mogelijk is wordt dit betaald met de erfenis.

Wat gebeurt er als er wel nabestaanden zijn, maar geen van hen de verantwoording neemt voor het regelen van de uitvaart? De gemeente zal dan tevens de opdracht geven en de nabestaanden hebben vanzelfsprekend geen inspraak over de vorm van de uitvaart. Het laatste verblijf van de overledene zal vergrendeld worden, waardoor de nabestaanden niet bij de spullen kunnen komen. De kosten zullen op een later moment alsnog verhaald worden op de nabestaanden

Zelf sparen voor een uitvaart

Het is mogelijk om te kiezen om zelf te sparen voor een uitvaart. Het is hierbij van belang om één of meerdere nabestaanden hiervan op de hoogte te brengen. Zelf sparen brengt ook een risico’s met zich mee. Het is namelijk mogelijk dat er niet genoeg gespaard is om de kosten te dekken. In dit geval zal de verantwoording alsnog bij de nabestaanden komen te liggen. Daarnaast is het bij zelf sparen niet mogelijk om bepaalde zaken uit handen te laten nemen door de uitvaartverzekeraar. Bij een een natura uitvaartverzekering worden bijvoorbeeld bepaalde (vooraf vastgelegde) diensten uitgekeerd.