Rouwadvertentie

Rouwadvertentie schrijven

Bij het organiseren van een uitvaart komt veel kijken. De rouwadvertentie is één van de zaken die vaak wat verder onderaan de prioriteitenlijst staat. Toch vinden veel mensen het van belang en is het een prettige manier om meer bekendheid te geven aan het overlijden van een nabestaande. In dit artikel kunt u lezen wat belangrijk is bij het opstellen van een rouwadvertentie. Daarnaast wordt het tarief van een rouwadvertentie toegelicht. Tot slot wordt er aandacht besteed aan de plaatsing van het bericht.

Wat is een rouwadvertentie?

Een rouwadvertentie wordt geplaatst in een krant en is gericht aan een bredere kring dan een rouwkaart. De rouwadvertentie kan dienen ter nagedachtenis, als uitnodiging voor de uitvaart of condoleance, maar tevens om een verpleeghuis of ziekenhuis te bedanken. Andere namen voor een rouwadvertentie zijn overlijdensadvertentie of een rouwbericht. Daarnaast wordt het door kranten vaak een familiebericht genoemd. Een familiebericht kan echter tevens duiden op een vreugdevolle gebeurtenis, zoals een geboorte of jubileum.

De keuze van de krant hangt af van de persoonlijke wensen en het budget. In de meeste gevallen wordt er gekozen voor een lokaal dagblad of een stadskrant. Bij een invloedrijk persoon wordt de rouwadvertentie in een landelijke krant geplaatst.

Wat staat er in een rouwadvertentie?

Om te beginnen is het belangrijk om te benadrukken dat er geen format of regels zijn voor een rouwbericht. Het is dan ook mogelijk om het geheel naar persoonlijke wens in te vullen. Indien er uitvaartwensen zijn opgesteld door de overledene kan de advertentie op basis hiervan worden opgesteld.

Het rouwbericht bestaat veelal uit een stukje tekst of spreuk ter nagedachtenis van de overledene. Dit kan een gedichtje of zin zijn overeenkomstig met de rouwkaart. De inhoud van de advertentie is echter vaak minder persoonlijk dan de inhoud van de rouwkaart. De kring staat namelijk over het algemeen minder dichtbij. Het is mogelijk om de locatie en het moment van de begrafenis of crematie in de advertentie op te nemen. Wanneer het niet de bedoeling is dat er meer mensen uitgenodigd worden, kunt u de advertentie laten plaatsen na aanvang van de uitvaart. In dit geval kan er een soortgelijke zin onderaan de rouwadvertentie worden gezet: “De crematie/begrafenis/uitvaart heeft reeds plaatsgevonden”.

Wat kost een rouwadvertentie?

De advertentieprijs is ten eerste afhankelijk van het soort krant. Het tarief ligt hoger bij een groter, landelijk dagblad dan bij een regionale of lokale krant. De prijs is tevens afhankelijk van de grootte van de rouwadvertentie, de kleur en de aanwezigheid van eventuele afbeeldingen. De desbetreffende krant berekent de advertentieprijs per millimeter. Onderstaand wordt een indicatie gegeven van de gemiddelde prijs per type krant:

  • Huis-aan-huisblad: €150,-
  • Regionaal dagblad: €500,-
  • Landelijk dagblad: €1.250,-

Het is belangrijk om vooraf op te vragen wat het rouwbericht gaat kosten. Als dit niet binnen het budget past kan er afgezien worden van de plaatsing.

Het plaatsen van een rouwadvertentie

Voor het plaatsen van het bericht kunt u contact opnemen met de desbetreffende krant. De aanlever voorwaarden verschillen per krant, aan te raden is daarom om telefonisch of via de e-mail contact op te nemen. De uitvaartondernemer kan hulp bieden bij het opstellen en plaatsen van de rouwadvertentie. Laat voor de plaatsing de opgestelde rouwadvertentie controleren door meerdere personen en eventueel de uitvaartondernemer.