Voorschot uitvaartverzekering

Voorschot uitvaartverzekering

Indien een overledene tijdens zijn of haar leven een uitvaartverzekering heeft afgesloten, worden de kosten van de uitvaart (deels) gedekt door deze verzekering. Het bedrag, of de vergoeding van diensten in het geval van een natura uitvaartverzekering, komt vrij na het overlijden van de overleden dierbare. Bij een terminaal zieke is het echter in bepaalde gevallen mogelijk om al voor het overlijden aanspraak te doen op de uitvaartverzekering. Dit wordt ook wel een voorschot op de uitvaartverzekering genoemd. Deze financiële steun kan in de zware periode van afscheid nemen hulp bieden.

In welke gevallen is het mogelijk om een voorschot aan te vragen en wat zijn hiervoor de voorwaarden? Op welke manier zal het voorschot worden uitgekeerd? De antwoorden kunt u in dit artikel vinden.

Aanvragen van een voorschot op de uitvaartverzekering

De kosten van de ziekteperiode van een terminaal zieke kunnen flink oplopen. Denk hierbij aan de benodigde medicijnen en zorg, maar ook aan het in vervulling laten gaan van een laatste wens. De nabestaanden zijn vrij om het bedrag te besteden. Een voorschot op de vergoeding van de uitvaartverzekering kan op deze manier bijdragen aan een zo voorspoedig mogelijk verloop van de ziekteperiode. Let wel, het verschilt per verzekeraar of het mogelijk is om een voorschot te ontvangen. We raden dan ook aan om de polisvoorwaarden te bestuderen of contact op te nemen met de desbetreffende verzekeraar om de mogelijkheden te achterhalen.

Voor de nabestaanden is het van belang om stil te staan bij het feit dat er door het voorschot minder van de daadwerkelijke uitvaart vergoed zal worden. Het wordt namelijk in mindering gebracht van de uiteindelijke dekking, oftewel het voorschot wordt uit de ‘spaarpot’ van de terminaal zieke gepakt. Dit kan als gevolg hebben dat de nabestaanden de gewenste uitvaart (gedeeltelijk) zelf moeten bekostigen.

Wat zijn de voorwaarden voor een voorschot?

Het is niet in alle gevallen mogelijk om een voorschot te ontvangen op de uitvaartverzekering. Net als bij de mogelijkheden zijn deze voorwaarden per verzekeraar en per specifieke uitvaartverzekering verschillend. Om een voorschot aan te vragen is het echter altijd noodzakelijk om door een gecertificeerde arts vast te laten stellen dat iemand daadwerkelijk terminaal ziek is. Daarnaast zullen enkele vragen beantwoord moeten worden met betrekking tot het ziekteverloop.

Hoe wordt het voorschot uitgekeerd?


Bij de meeste verzekeraars is het niet mogelijk om het volledige bedrag uitgekeerd te krijgen als voorschot. Er zijn voorwaarden opgesteld voor een minimaal bedrag dat over moet blijven. Zo keert verzekeraar Yarden bijvoorbeeld maximaal 50 procent van het verzekerde bedrag uit. De resterende vergoeding volgt na het overlijden van de verzekerde.

Het voorschot wordt veelal eenmalig uitgekeerd. Meer informatie over een uitvaartverzekering voor terminaal zieken kunt u in dit artikel lezen.

Voorschot uitvaartverzorger

Wanneer er gesproken wordt van een voorschot voor de uitvaart, kan tevens de aanbetaling voor de uitvaartverzorger worden bedoeld. In dit geval zal het betaalde voorschot verrekend worden met de definitieve uitvaartnota. Wanneer er een uitvaartverzekering is afgesloten hoeft u zich hier als nabestaande echter geen zorgen over te maken. Het voorschot is dan een overeenkomst tussen de uitvaartverzekeraar en de desbetreffende uitvaartverzorger.