Uitvaartverzekering opzeggen

Uitvaartverzekering opzeggen

Er zijn meerdere redenen waarom u ervoor zou kunnen kiezen om uw uitvaartverzekering op te zeggen, bijvoorbeeld omdat u nu geen geld heeft voor de maandelijkse premie of omdat er veranderen binnen uw privésfeer hebben plaatsgevonden. Het is mogelijk om een uitvaartzekering op te zeggen, u bent namelijk niet bij wet verplicht om deze verzekering te hebben. U moet echter wel rekening houden met opzegvoorwaarden. Het is daarnaast ook verstandig om allereerst uit te rekenen of u niet te veel geld verliest door het opzeggen. In dit artikel leest u er meer over.

Voorwaarden en mogelijkheden opzeggen

Een uitvaartverzekering is een beetje zoals sparen, u betaalt nu premie en krijgt hiervoor na uw overlijden een uitkering of een geregelde uitvaart. Op het moment levert het premie betalen u niks op. Als u de uitvaartverzekering vroegtijdig opzegt, dan zou u al het geld dat u al betaald heeft verliezen. Er zijn daarom naast opzeggen nog twee andere mogelijkheden:

  • Het afkopen van de verzekeringspolis
  • Het premievrij maken van de verzekeringspolis

Welke van de twee tot de mogelijkheden behoort, is deels afhankelijk van het soort uitvaartpolis dat u heeft. Een koopsompolis kan bijvoorbeeld niet premievrij gemaakt worden en een naturaverzekering kan niet afgekocht worden. De complete voorwaarden van beide opties worden in dit artikel behandeld.

Premievrij maken polis

Door uw polis premievrij te maken zet u het betalen van uw premie stop, maar verliest u niet de uitkering die u tot nu toe heeft opgebouwd. Het opgespaarde bedrag blijft bij de uitvaartverzekeraar gereserveerd om na uw overlijden uitgekeerd te worden. Er zitten hier wel doorgaans enkele voorwaarden aan vast:

  • Uw verzekeringspolis liep al een minimaal aantal jaren
  • U moet een bepaald opzegbedrag betalen dat van uw uitkering wordt afgetrokken
  • De opgespaarde uitkering moet bij een bepaalde uitvaartmaatschappij uitgegeven worden
  • De kosten die de verzekeringsmaatschappij heeft gemaakt worden van het opgespaarde bedrag afgetrokken

Zowel de naturaverzekering (verzekeraar regelt uitvaart) als de kapitaalverzekering (nabestaanden krijgen geldbedrag) kunnen premievrij gemaakt worden. Niet alle uitvaartverzekeraars bieden in alle gevallen de mogelijkheid om een polis premievrij te maken, neem daarom contact op met uw uitvaartverzekeraar voor meer informatie.

Polis afkopen

Wanneer u een koopsom uitvaartverzekering heeft, dan betaalt u niet iedere maand premie maar heeft u in een keer het verschuldigde bedrag betaalt. Als u desondanks toch onder de uitvaartverzekering uit wilt, dan kunt u deze afkopen. Het afkopen van een uitvaartverzekering is nadelig, omdat u niet het gehele geldbedrag terugkrijgt. Er wordt slechts een bepaalde afkoopwaarde uitbetaald die afhankelijk is van het aantal jaren dat de verzekering heeft gelopen en de kosten die de verzekeraar heeft gemaakt. Het afkopen van de verzekeringspolis wordt niet door alle verzekeraars aangeboden. Daarnaast is het niet mogelijk om een naturaverzekering af te kopen.

Opzeggen

Mocht u ervoor kiezen om uw uitvaartverzekering op te zeggen, dan krijgt u te maken met een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is vastgelegd in de polisvoorwaarden en is meestal een of twee maanden. Zorg ervoor dat u de verzekering altijd officieel opzegt, met een ondertekende opzegbrief en een kopie van het verzekeringsbewijs.

Wanneer u kort na het afsluiten van de uitvaartverzekering van gedachte verandert, dan gelden er andere voorwaarden. Een uitvaartverzekering kan vaak tot twee weken (in sommige gevallen een maand) na het afsluiten van de polis nog kosteloos geannuleerd worden.

Een andere uitvaartverzekering afsluiten

Onenigheid met de uitvaartverzekeraar of wensen die niet binnen de mogelijkheden van die verzekeraar passen, kunnen een reden zijn om uw uitvaartverzekering op te zeggen. Als u niet tevreden bent over uw uitvaartverzekeraar, dan kunt er natuurlijk ook voor kiezen om over te stappen naar een andere maatschappij.

De uitvaartverzekering weer actief maken

Besluit u na een tijdje dat u de uitvaartverzekering weer in werking wilt stellen? Dan is dit in een aantal gevallen mogelijk. Uw verzekeraar kan u meer vertellen over het weer actief maken van uw polis, maar vaak geldt:

  • Een afgekochte verzekering is meestal binnen een half jaar weer actief te maken. U dient dan wel de uitgekeerde afkoopwaarde terug te betalen.
  • Een verzekering die premievrij is gemaakt, is doorgaans binnen een paar jaar nog actief te maken. Wel moet u achterstallige premies betalen.

Ook wanneer u een verzekering later weer actief maakt verliest u dus een deel van uw inleg en bent u altijd nadelig uit. Denk daarom goed na voordat u een uitvaartverzekering opzegt.