Social media na overlijden

Social media na overlijden

Heeft u er wel eens bij stil gestaan wat er gebeurt met social media accounts op het moment dat u of een naaste komt te overlijden? Indien u geen voorbereidingen treft blijft u in een dergelijk geval digitaal gewoon voortleven. Naast het regelen van uw uitvaart via een uitvaartverzekering is het mogelijk om op voorhand al vast te leggen wat met deze accounts dient te gebeuren. Op deze manier laat u nabestaanden minder zorgen achter. In dit artikel wordt nader uitgelegd welke opties u heeft social media accounts op een goede manier achter te laten na uw dood.

Het opstellen van een digitaal testament

Een eerste stap om duidelijkheid te bieden over het hoe en wat met uw social media accounts is een digitaal testament opstellen. Uw nabestaanden kunnen namelijk een behoorlijke klus hebben aan het verwijderen van al uw accounts. In dit digitale testament dienen in ieder geval alle accounts inclusief wachtwoorden en gebruikersnamen te worden vermeld. Op deze manier faciliteert u de nabestaanden met de nodige gegevens om de accounts indien gewenst te sluiten. Informeer bij je uitvaartverzekeraar naar de mogelijkheden.

Online herdenkingsplaats

Het is tijdens uw leven reeds mogelijk op Facebook in te stellen dat uw persoonlijke pagina na het overlijden stop wordt gezet. Het is echter ook mogelijk een zogenaamde ‘ter nagedachtenis pagina’ te laten bestaan. Uiteraard worden op deze pagina geen contactgegevens en updates over uw status gegeven. Het is voor het (selecte) publiek echter nog wel mogelijk een boodschap achter te laten. Ook voor nabestaanden kunnen deze berichten na de dood als een hart onder de riem worden ervaren.

Instellen van een time-out periode

Op het moment dat u een YouTube, Gmail of Google+ account heeft, kunt u ook aan de hand van de instellingen van uw account bepalen wat er met online content als mails, documenten en foto’s dient te gebeuren na uw overlijden. Het is bijvoorbeeld mogelijk, na een bepaalde periode niet in te hebben gelogd, de account automatisch te verwijderen of bepaalde gegevens te delen met familie of vrienden. Voordat deze periode verstrijkt, wordt eerst een waarschuwingsmail verstuurd om te controleren of u werkelijk bent overleden. Bij het inloggen start de periode automatisch opnieuw. Bij ‘inactiviteitsvoorkeuren’ in uw google account kunt u deze instellingen wijzigen.

Tot slot: het verspreiden van een laatste boodschap

Aan de hand van de Facebook applicatie ifidie is het mogelijk een laatste boodschap via social media te verspreiden indien u komt te overlijden. Met name indien u de wens heeft nabestaanden nog bepaalde liefdevolle berichten mee te geven kan deze app uitkomst bieden.