Terminaal zieken

Uitvaartverzekering voor een (terminaal) zieke

Voor patiënten die kampen met gezondheidsproblemen, afhankelijk van de ziekte, is het doorgaans zonder problemen mogelijk een uitvaartverzekering af te sluiten. Indien u of één van uw naaste dierbaren echter terminaal ziek is, is het niet meer mogelijk een uitvaartverzekering af te sluiten. Het blijft voor deze patiënten desondanks wel mogelijk om voor een zogenaamde uitvaartdeposito of koopsomdeposito te kiezen.

In dit artikel treft u meer informatie aan over de mogelijkheden om de uitvaart te verzekeren dan wel te bekostigen voor een (terminaal) zieke patiënt.

Uitvaartverzekering afsluiten bij niet-terminale ziekte

Een groot deel van de bestaande ziektes of andere lichamelijke beperkingen vormen geen obstakel voor het afsluiten van een uitvaartverzekering. Om je gezondheidssituatie te beoordelen, zal de uitvaartverzekeraar doorgaans om een gezondheidsverklaring vragen. Deze verklaring bestaat gewoonlijk uit een vragenlijst met vragen over uw gezondheid. Deze lijst dient naar waarheid te worden ingevuld om in aanmerking te komen voor een uitkering van de verzekering op het moment van overlijden.

Indien de verklaring blijk geeft van een risicovolle gezondheidssituatie, kan de verzekeraar besluiten u te weigeren voor de uitvaartverzekering. Uitvaartverzekeraars hebben namelijk geen plicht tot acceptatie. Uw ziekte kan bij acceptatie echter wel tot een hogere premie leiden, een en ander afhankelijk van verloop van de ziekte en ziektebeeld.

Uitvaartverzekeraars zonder acceptatievoorwaarden

Kunt u ook bij bepaalde verzekeraars terecht voor een uitvaartverzekering zonder dat het nodig is een gezondheidsverklaring in te vullen? Dit is mogelijk, echter krijgt u dan wel te maken met zogenaamde carenzjaren. Deze carenzjaren zijn te vergelijken met een wachttijd: een verzekeraar kan bijvoorbeeld 2 carenzjaren hanteren wat betekent dat u na deze periode pas in aanmerking komt voor volledige uitkering van uw uitvaartverzekering.

Uitvaartverzekering afsluiten bij terminale ziekte

In geval u of uw dierbare naaste terminaal ziek is, kan het een zeer moeilijke opgave zijn een uitvaartverzekering te vinden die over gaat tot acceptatie. Om deze reden bestaat de mogelijkheid, net als voor senioren voor boven de 70 jaar, voor een uitvaartdeposito te kiezen. Een uitvaartdeposito kan worden vergeleken met een spaarrekening voor uw uitvaart: eenmalig (of periodiek indien een hoger bedrag is gewenst voor eventuele veranderde uitvaartwensen) wordt een relatief hoog bedrag om de uitvaartkosten te dekken op het deposito bij de uitvaartverzekeraar gestort. Dit geld is daarna niet meer vrij op te nemen.

Uitvaartdeposito

Over het bedrag, bij veel uitvaartverzekeraars wordt hier overigens een minimumbedrag voor gehanteerd, wordt rente uitgekeerd. Hoewel u bij deze optie in het bezit dient te zijn van een hogere geldsom, wordt het deposito geïndexeerd met de jaarlijks stijgende uitvaartkosten. Op deze wijze komen hogere toekomstige uitvaartkosten niet op het bord van de nabestaanden.

Voorschot uitvaartverzekering

Indien u reeds een uitvaartverzekering heeft afgesloten en terminaal ziek bent, kunt u voor het overlijden al vervroegd een vergoeding ontvangen om uw uitvaart te regelen. Dit wordt een voorschot op uw uitvaartverzekering genoemd. Meer informatie over het voorschot uitvaartverzekering leest u hier.