Budget of Luxe uitvaartverzekering

Budget of luxe uitvaartverzekering

Indien u op zoek bent naar een voordelige uitvaartverzekering die u afdoende verzekerd voor een eenvoudige uitvaart zonder uitgebreide dekkingen, kan een budget uitvaartverzekering uitkomst bieden. Deze vorm van uitvaartverzekering is doorgaans een vorm van een natura uitvaartverzekering, over het algemeen online af te sluiten tegen een lage premie met een vrij kale dekking en een relatief laag verzekerd bedrag. Juist omdat de verzekeraar online opereert worden kosten gedrukt die op de premie in mindering kunnen worden gebracht.

In het andere geval kan een luxe uitvaartverzekering of luxe arrangement worden afgesloten. Deze zijn juist zeer uitgebreid ten opzichte van budget uitvaartverzekeringen. Wat zijn nu precies de verschillen in dekking en premie tussen beide vormen van uitvaartverzekeringen?

Wat is een budget uitvaartverzekering?

Een budget uitvaartverzekering is een uitvaartverzekering die tegen een lage premie alleen voor basale uitvaartkosten uitkering biedt. De uitkering vindt doorgaans plaats in natura (diensten). De beperkte dekking kan in het meest extreme geval zelfs betekenen dat het bijeenkomen in een aula ruimte voor korte speeches buiten de dekking valt: de uitvaart is dan vrijwel ceremonie oos.

Bij bepaalde budgetpolissen neemt de uitvaartverzorger de regie volledig uit handen: dat kan zelfs betekenen dat het tijdstip, de datum en zelfs locatie door de verzekeraar worden bepaald. Het kiezen voor een budget uitvaartverzekering kan bij bepaalde uitvaartverzekeraars juist ook betekenen dat uw nabestaanden meer dienen te regelen voor de uitvaart: zeker als de nabestaanden toch een uitgebreidere dekking wensen.

Bovengenoemde informatie kunt u allemaal vinden in de polisvoorwaarden van de afgesloten budget uitvaartverzekering: deze verschillen onderling bij de verschillende uitvaartverzekeraars. Lees deze polisvoorwaarden er dus goed op na. U kunt bij het afsluiten de keuze maken voor een crematie of begrafenis.

Algemeen graf

Indien u kiest voor een begrafenis, zal u bij het afsluiten van bepaalde budget uitvaartverzekeringen niet in aanmerking komen voor een eigen graf. In dat geval wordt u begraven in een zogenaamd algemeen, ofwel gedeeld graf, waar meerdere personen begraven zijn, echter wel boven elkaar. Ook wordt geen eigen steen toegewezen: er komt op een gedenkteken een inscriptie ter ere van de overleden verzekerde. Ook de geselecteerde kist is doorgaans goedkoper en van minder hoge kwaliteit: dit kan bijvoorbeeld een kist zijn van geperst hout zijn dat een print van een luxere houtsoort heeft, zoals eikenhout.

Wat is een luxe uitvaartverzekering?

Een luxe uitvaartverzekering kan worden vergeleken met een uitvaart op maat (INTERNE LINK), een zeer uitgebreide dekking en ruimte voor bijzondere wensen. Een aantal gebruikelijke dekking in luxe uitvaartverzekeringen zijn:

 • Het opbaren van de overledene
 • Advertentieruimte in een landelijke krant
 • Vervoer naar huis of het uitvaartcentrum en kerk, crematorium/begraafplaats
 • Luxe lijkwagen en meerdere volgauto’s
 • Luxe kist
 • Gemiddeld 100 rouwkaarten
 • Gebruik koffieruimte
 • Uitgebreide catering met koude en warme etenswaren en verschillende dranken
 • Versierde urn
 • Eigen graf
 • Live muziek

Premie en betaling

De premie is afhankelijk van, indien u bijvoorbeeld kiest voor een budget uitvaartverzekering met uitkering in natura, uw leeftijd en het gewenste verzekerde bedrag. Ook de betalingstermijn is van invloed. Bij bepaalde verzekeraars geldt overigens een vast verzekerd bedrag voor bijvoorbeeld een crematie of begrafenis: uitgekeerd in natura. Er zijn al budget uitvaartverzekering af te sluiten voor gemiddeld €3,50 per maand.

Wat betreft luxe uitvaartverzekeringen loont het deze verzekeringen op tijd af te sluiten: relatief gezien wordt dan nog een redelijk behapbare premie betaald over langere tijd. Hoe luxer de uitvaart, hoe hoger de premie uit zal vallen. Vanaf gemiddeld €10,- per maand kan over langer tijd een luxe uitvaartverzekering worden afgesloten.