Wat kost een uitvaartverzekering?

Het bekostigen en regelen van een uitvaart kan, hoewel afhankelijk van uw persoonlijke uitvaartwensen, behoorlijk in de cijfers lopen. Een gemiddelde uitvaart kost al snel tussen de €5000,- en €7000,-. Een luxe, uitgebreide uitvaart daarentegen kan al snel rond de €10.000,- kosten. Een en ander is uiteraard afhankelijk van uw persoonlijke voorkeuren met betrekking tot bijvoorbeeld de opbaring, bloemen, kist, rouwvervoer, catering en rouwkaarten/advertenties.

Om te voorzien in de financiële gevolgen van uw uitvaart biedt een uitvaartverzekering uitkomst. Op deze wijze worden uw nabestaanden niet belast met de bekostiging van uw uitvaart. Om uw nabestaanden ook organisatorisch te ontzorgen, is het mogelijk uw uitvaartwensen reeds bekend te maken bij uw uitvaartverzekeraar en te kiezen voor een natura uitvaartverzekering. Deze verzekeringsvariant zoekt nauwe aansluiting op uw uitvaartwensen aan de hand waarvan een bijpassend bedrag wordt verzekerd.

Offerte uitvaartverzekering

Om een idee te krijgen van de kosten van uw uitvaart, is het van belang uw uitvaartwensen op een rij te zetten en het kostenplaatje van deze wensen via een offerte bij verschillende uitvaartverzekeraars op te vragen. Het aanvragen van een offerte voor uw uitvaartverzekering kan eenvoudig online onder opgaaf van uw persoonlijke voorkeuren. Door de verschillende verkregen offertes met elkaar te vergelijken kunt u een uitvaartverzekering selecteren die qua dekking naadloos aansluit op uw wensen en bovendien de meest voordelige premie heeft.

Twijfelt u nog over de afgesloten uitvaartverzekering? Ook al heeft u recentelijk een uitvaartverzekering afgesloten, u krijgt bij uitvaartverzekeraars normaal gesproken 14 tot soms zelfs 30 dagen bedenktijd. Mocht u toch niet geheel tevreden zijn met de uitvaartverzekering, dan kunt u deze nog vrijblijvend opzeggen.

Meer informatie over het opvragen van een offerte voor een uitvaartverzekering

Uitvaartkosten berekenen

Om een schatting van de kosten vanuw uitvaart in kaart te brengen, dient u bij de berekening van de uitvaartkosten uw persoonlijke voorkeuren door te geven. De optelsom van uw voorkeuren bepaalt de te verwachten uitvaartkosten. De eerste stap is het maken van een keuze tussen een begrafenis of crematie. Vervolgens is het van belang in kaart te brengen hoeveel mensen er worden verwacht op uw uitvaart. Ook kunt u aangeven in hoeverre uw uitvaart sober, normaal of uitgebreid/luxe zal zijn. Dit kunt u doen door aan te geven in hoeverre behoefte bestaat aan een (luxe) kist, uitgebreide catering, bloemen, rouwkaarten en –advertenties en de organisatie van het rouwvervoer inclusief volgvervoer. Tot slot kunt u bijvoorbeeld ook nog besluit de genodigden een aandenken mee te geven.

Uitvaartkosten deel 2

Het is moeilijk om te zeggen hoeveel een uitvaart kost. Het eindbedrag is namelijk afhankelijk van een heleboel keuzes die in het organiseren van de uitvaart gemaakt worden. Dit is afhankelijk van persoonlijke voorkeuren, zoals de wens voor bepaalde bloemstukken, of het een begrafenis of crematie betreft en hoeveel mensen er uitgenodigd worden. Naast deze persoonlijke keuzes hangt het eindbedrag ook af van de plaats waar de uitvaart plaatsvindt, er gelden namelijk ook vaste kosten die gemeente bepaalt. U vindt hier meer informatie over de gemiddelde uitvaartkosten.

Verzekeren voor uitvaartkosten

Met een uitvaartverzekering bent u gedekt voor het grootste gedeelte van de kosten van een uitvaart. Hoe hoog de dekking precies is, is afhankelijk van de premie die u maandelijks betaalt of het bedrag dat u eenmalig inlegt. Er zijn drie soorten uitvaartverzekeringen die u af kunt sluiten, namelijk:
 • De naturaverzekering: u kiest een vooraf bepaald uitvaartpakket waarin alles geregeld is en dat uw verzekeraar vervolgens na uw overlijden toepast.
 • De natura sommenverzekering: u verzekert een bedrag waarmee uw nabestaanden na uw overlijden de uitvaart kunnen regelen.
 • De kapitaalverzekering: ook bij deze vorm verzekert u een bedrag dat uw nabestaanden ontvangen, maar dit hoeft niet volledig bij de uitvaartverzekeraar uitgegeven te worden. Dit is aan de nabestaanden om te bepalen.
Soms zijn er ook combinaties van een pakket en een vrij te besteden bedrag mogelijk. Vergelijk hier alle uitvaartverzekeringen en sluit eenvoudig de polis naar uw keuze af.

Kosten gemiddelde uitvaart

Om een beeld te schetsen van het bedrag dat u in totaal kwijt zult zijn voor een uitvaart geven wij hier enkele handvatten:
 • Een standaard uitvaart zonder eigen wensen er in verwerkt kost in de basis € 2.000,-
 • De gemiddelde Nederlandse uitvaart kost zo´n € 7.000,-
Een groot deel van de kosten zit hem dus in extra wensen die u toevoegt aan de uitvaart en andere bijkomende kosten, zoals rouwkaarten. In dit artikel worden de kosten voor toevoegingen aan de standaard uitvaart uiteengezet. Het gaat hierbij om gemiddelde tarieven en deze zijn dus niet overal gelijk.

Opbaren overledene

Tussen het overlijden en de uitvaart zitten vaak enkele dagen waarin de overledene opgebaard wordt en eventueel nog bezocht kan worden door vrienden en familie. Dit opbaren kan op verschillende locaties. In het berekenen van de onderstaande prijzen is er uitgegaan van een opbaar periode van maximaal 5 dagen.
 • Thuis opbaren: € 800,-
 • Opbaren in rouwcentrum: van € 400,- tot € 900,-
 • Condoleance in rouwcentrum: € 100,-
 • Lijkwade: € 50,- a € 80,-
Naar Uitvaartkosten Tool

Ceremonie

De kosten voor de plechtigheid voorafgaand aan de daadwerkelijke begrafenis of crematie zijn afhankelijk van de hoeveelheid gasten, de tijd dat de plechtigheid duurt en de locatie.
 • De huur van een kerk: gemiddeld van € 400,- tot € 1.500,-
 • De huur van een aula: € 250,-
 • Drinken + cake voor 100 gasten: € 500,-
Er kunnen extra kosten bijkomen wanneer de plechtigheid in een weekend plaatsvindt.

Cremeren

Bij een crematie worden de kosten voor zowel de crematie als de huur voor de aula bepaald door het crematorium en verschillen dus per locatie. Hoeveel u uit wilt geven aan een urn bepaalt u zelf. Houdt rekening met de volgende prijzen:
 • Kosten crematie + aula: van € 900,- tot € 1.300,-
 • Kosten verstrooiing van de as bij crematorium: € 100,-
 • Kosten verstrooiing van de as in zee met familie erbij: € 430,-
 • Urn: vanaf € 50,-
 • Eenmalige bijzettingskosten na crematie: € 110,-
 • Jaarlijkse bijzettingskosten: € 80,-

Begraven

Wanneer het om een begrafenis gaat hangen de kosten af van de tarieven van de begraafplaats waar de uitvaart plaatsvindt. U kunt echter uitgaan van ongeveer de volgende prijzen:
 • Kosten begraven: van € 700,- tot € 1200,-
 • Grafsteen: vanaf € 1.500,-
 • Grafrechten: zo`n € 4.000,- voor 20 jaar
 • Grafkist: van € 500,- tot € 5.000,-
 • Bloemstuk op de kist: van € 80,- tot € 375,-
Hoe minder plek de begraafplaats heeft, hoe duurder de begraafkosten zullen zijn. In steden zullen de tarieven daarom hoger liggen. Daarnaast zijn de grafsteen en de grafkist en zeer flexibele kostenposten, een eigen ontwerp en duur materiaal zal vele malen meer kosten dan een standaard steen of kist. Naar Uitvaartkosten Tool

Vervoer rondom begrafenis

Hoeveel een rouwauto of een volgauto kost is afhankelijk van de regio waarin de uitvaart gehouden wordt. Daarnaast kan een organisatie een hoger bedrag rekenen wanneer de locatie van de uitvaart ver van de aula vandaan is.
 • Rouwauto: € 200,-
 • Kosten volgauto per auto: € 200,-

Rouwadvertentie en kaarten

De prijzen voor de rouwadvertentie en de rouwkaarten zijn erg variabel en hangen voor een groot deel af van persoonlijke keuzes. Bij rouwkaarten zijn dit bijvoorbeeld factoren zoals aantal kaarten en luxe van het papier. Een aantal richtlijnen:
 • Set van 100 rouwkaarten en postzegels: gemiddeld € 300,-
 • Regionale advertentie in krant: € 425,-
 • Landelijke advertentie in krant: € 1.200,-