Iemand anders

Uitvaartverzekering voor: iemand anders

Voor het geval u zich afvraagt of het mogelijk is om voor iemand anders een uitvaartverzekering af te sluiten: dit is geen enkel probleem. Het afsluiten van een uitvaartverzekering voor iemand anders kan uitkomst bieden op het moment dat diegene er (nog) niet, of niet meer toe in staat is. Een uitvaartverzekering voor je kind afsluiten valt hier bijvoorbeeld onder: deze zijn hier zelf nog niet toe in staat en zijn tot hun 18e gratis meeverzekerd op uw eigen uitvaartpolis. Voor wie kunt u een uitvaartverzekering afsluiten en waar dient u bij het afsluiten van een uitvaartverzekering voor een ander op te letten?

Voor wie kunt u een uitvaartverzekering afsluiten?

U kunt in principe voor iedereen een uitvaartverzekering afsluiten. Het is echter wel gebruikelijk voor uw eigen kinderen (tot 18 jaar) een uitvaartverzekering af te sluiten. Deze zijn gratis meeverzekerd op uw polis. Indien uw kind de leeftijd van 18 jaar bereikt, kunt u hen tot het 25ste levensjaar tegen een lagere premie blijven meeverzekeren op uw uitvaartverzekering.

Welke zaken dient u voor het afsluiten te controleren?

Wellicht een voor de hand liggende vraag: heeft de persoon in kwestie waar u een uitvaartverzekering voor af wilt sluiten niet al een verzekering afgesloten in het verleden? In Nederland is het niet mogelijk om dergelijke informatie op te vragen bij een instantie. Wel kunt u zich wenden tot de verschillende Nederlandse uitvaartverzekeraars om te controleren of de persoon in kwestie hier een bestaande polis heeft lopen.

Persoonlijke wensen

Daarnaast is het belangrijk, indien de andere persoon hiertoe in staat is, met deze persoon te bespreken wat zijn of haar persoonlijke uitvaartwensen zijn: heeft een crematie of begrafenis de voorkeur? Zijn er eventuele andere uitvaartwensen, zoals de locatie voor de uitvaart (gewenste gemeente), de muziekkeuze of andere wensen met betrekking tot het thema van de uitvaart bekend? De wensen beïnvloeden in sterke mate het soort uitvaartverzekering dat het beste aansluit op de wensen van de verzekerde.

Waarom een verzekering afsluiten voor een ander?

Het hebben van een uitvaartverzekering in Nederland is niet verplicht.. Desalniettemin is een uitvaart een ingrijpende kostenpost. Een uitvaartverzekering biedt de mogelijkheid deze kosten van tevoren te spreiden, zonder dat nabestaanden uiteindelijk de kosten in één keer op moeten vangen. Bij betaling van een maandelijkse premie, waarbij kan worden gekozen voor een betalingstermijn, kan dit risico worden opgevangen. Is de verzekerde zelf niet in staat de maandelijkse premie te betalen? In dit geval kunt u besluiten een uitvaartverzekering voor de persoon in kwestie af te sluiten.