Wijzigingen

Uitvaartverzekering wijzigen

Wat komt er allemaal kijken bij het regelen van een uitvaartverzekering? Op deze pagina vindt u uitgebreide informatie over de mogelijkheden tot het afsluiten van een uitvaartverzekering. Ook indien u reeds een uitvaartverzekering heeft afgesloten, wordt de mogelijkheid besproken tussentijds uw uitvaartverzekering te wijzigen.

Daarnaast wordt ook ingegaan op de mogelijkheid uw uitvaartverzekering op te zeggen en eventueel over te stappen naar een andere uitvaartverzekeraar. Tot slot kunt u op deze pagina meer informatie vinden over het behoud van uw uitvaartverzekering in geval u gaat emigreren.

Afsluiten uitvaartverzekering

Hoewel uitvaartverzekeringen vandaag de dag doorgaans online worden afgesloten, is het bijvoorbeeld ook mogelijk uw uitvaartverzekering telefonisch af te sluiten. Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering kunnen bepaalde acceptatievoorwaarden gelden: zo kunt u tot een bepaalde leeftijd (gemiddeld 70 jaar) een uitvaartverzekering afsluiten en kan uw gezondheidssituatie acceptatie in de weg staan. Het kan om deze reden bij bepaalde uitvaartverzekeraars nodig zijn een vragenlijst over uw gezondheid in te vullen.

Meer informatie over het afsluiten van een uitvaartverzekering

Opzeggen uitvaartverzekering

Het is te allen tijde mogelijk uw uitvaartverzekering op te zeggen, bijvoorbeeld omdat u niet meer in staat bent de premie af te dragen of uw uitvaartwensen zijn veranderd. Er geldt doorgaans een opzegtermijn van een of twee maanden en er worden kosten in rekening gebracht. U kunt er vervolgens voor kiezen uw polis premievrij te maken: op deze manier verliest u, met aftrek van bepaalde kosten, het reeds opgespaarde bedrag voor uw uitvaart niet. Ook kunt u de polis in één keer afkopen: dit is echter nadelig nu het gehele bedrag dat u heeft gestort niet in zijn totaliteit wordt terugbetaald.

Meer informatie over het opzeggen van uw uitvaartverzekering

Overstappen uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering sluit u doorgaans voor het leven af: overstappen komt om deze reden niet erg veel voor. Tijdens de verzekerde periode bouwt u een uitkering op die bij overlijden tot uitkering komt. Bij het overstappen worden opzegkosten in rekening gebracht. Overstappen is om deze reden niet voordelig. Ook indien u bij het overstappen een hogere leeftijd heeft bereikt, zal de premie doorgaans hoger liggen. U kunt er tot slot ook voor kiezen een extra uitvaartverzekering bij te verzekeren.

Meer informatie over het overstappen naar een andere uitvaartverzekering

Aanpassen uitvaartverzekering

Het aanpassen of uitbreiden van uw uitvaartverzekering is mogelijk op het moment dat uw persoonlijke wensen zijn veranderd. Zo kunt u er bij nader inzien toch voor kiezen een meer luxe kist of uitgebreide catering te kiezen. Ook andersom kunt u besluiten met minder uitgebreid en luxe genoegen te nemen. Deze veranderingen zijn van invloed op de hoogte van de premie, afhankelijk van het besluit uw uitvaart meer sober of juist uitgebreider vorm te geven.

Meer informatie over het aanpassen of uitbreiden van uw uitvaartverzekering

Emigratie en uw uitvaartverzekering

Gaat u binnenkort emigreren naar het buitenland en heeft u in Nederland een uitvaartverzekering lopen? Geen zorgen, veel uitvaartverzekeraars bieden wereldwijd dekking waardoor u deze verzekering gewoon mee kunt nemen naar het buitenland.

Meer informatie over emigratie en uw uitvaartverzekering