Uitvaarttoespraak

Uitvaarttoespraak

De uitvaarttoespraak wordt ook wel een afscheidstoespraak of rouwspeech genoemd. Het is een bijzonder moment om stil te staan bij waardevolle herinneringen aan de overleden dierbare. Het kan troost bieden aan nabestaanden en bijdragen aan het verwerken van het verlies. De toespraak kan bestaan uit bijvoorbeeld een gedicht, anekdote, een dankbetuiging of een combinatie hiervan. Het is persoonlijk en u bent dan ook vrij om het in te vullen zoals u dat wilt.

Deze vrijheid kan het echter lastig maken om te beginnen met het schrijven van de rouwspeech. De bijkomende emoties kunnen de voorbereiding tevens bemoeilijken. We geven in dit artikel dan ook graag wat tips met betrekking tot de inhoud van de rouwspeech en de voorbereiding ervan.

Wat staat er in een uitvaarttoespraak?

Ter inspiratie volgt een opsomming van de mogelijke inhoud van de toespraak.

  • Hobby’s of passies van de overledene.
  • Een anekdote van of herinnering aan de overledene.
  • Een passend gedicht bij de overledene.
  • Een belangrijke of bijzondere gebeurtenis uit het leven van de overledene.
  • Uw persoonlijke relatie met de overledene.
  • Een brief, kaart of e-mail ontvangen van de overledene.
  • Een dankbetuiging voor de hulp tijdens bijvoorbeeld een ziekteperiode of een dankbetuiging gericht aan de dierbare zelf.
  • Een betekenisvol lied passend bij de overledene.
  • Een passage uit bijvoorbeeld een favoriet boek van de overledene of de bijbel.

Indien het past bij de dierbare is het mogelijk om humor in de toespraak te verwerken. Voorbeelden hiervan zijn grappige eigenschappen of lastige trekjes van de overledene. Dit kan de spanning verminderen en de toespraak persoonlijk en herkenbaar maken.

Een uitvaarttoespraak schrijven

Het is van belang om de speech voor te bereiden. Het voordragen is een emotioneel moment en het is prettig om de inhoud van te voren te bepalen en op papier te zetten. Het is belangrijk om de tijd te nemen voor de voorbereiding. Als het even niet lukt kunt u er op een ander moment mee verdergaan. Om uit het hart te schrijven is het van belang om het vooral niet te forceren. Het kan helpen om er met anderen over te praten en uw gevoelens te delen. Houdt de rouwspeech beknopt en niet langer dan ongeveer vijf minuten.

Een uitvaarttoespraak houden

Schrijf of print de inhoud uit en houdt dit tijdens de uitvaarttoespraak bij de hand. Het is tevens een optie om spiekbriefjes te maken met kernwoorden. Vooraf aan het houden van de daadwerkelijke toespraak is het aan te raden om de tekst meerdere keren hardop voor te lezen. Het is belangrijk om moeilijke woorden te vermijden en in eigen woorden te spreken. Laat gerust een korte stilte vallen om rustig adem te halen. Houdt een bekertje of flesje water bij de hand. Bij een droge keel of wanneer de emoties het dreigen over te nemen kunt u ter afleiding een slokje water nemen.

Toestemmen en stoppen met de toespraak

Stem alleen in met het houden van een uitvaartspeech als u er volledig achterstaat. Als u tijdens de voorbereiding of zelfs tijdens het houden van de toespraak merkt dat het niet lukt, is het niet erg om te stoppen. De andere nabestaanden zullen hier begrip voor hebben. Bedenk van te voren of er iemand is die het voordragen kan overnemen als het door emoties niet meer lukt. Dit kan een bekende, maar ook de uitvaartverzorger zijn.