Kapitaal uitvaartverzekering

Kapitaal uitvaartverzekering

Bij uw zoektocht naar een geschikte uitvaartverzekering zal u tot de ontdekking komen dat er diverse soorten en maten uitvaartverzekeringen bestaan. In principe kan onderscheid worden gemaakt tussen grofweg twee soorten uitvaartverzekeringen: natura uitvaartverzekeringen en kapitaal uitvaartverzekeringen. Op deze laatste vorm uitvaartverzekeringen wordt in dit artikel nader ingegaan.

Wat houdt een kapitaal uitvaartverzekering in? Wat kenmerkt deze verzekering? Hoe vindt uitkering plaats en in hoeverre heeft u keuzevrijheid bij het vormgeven van de uitvaart? Op deze en andere vragen vindt u in dit artikel antwoord.

Wat is een kapitaal uitvaartverzekering?

Een kapitaal uitvaartverzekering, ook wel omschreven als een geld-, sommen- of bedrag uitvaartverzekering, doet bij het overlijden van de verzekerde een uitkering in de vorm van een geldbedrag. Dit uitgekeerde geldbedrag is gericht aan de nabestaanden van de overleden verzekerde, zodat deze in staat worden gesteld de uitvaart te verzorgen.

Wat kenmerkt een kapitaal uitvaartverzekering?

In onderstaand overzicht vindt u specifieke kenmerken terug van een kapitaal uitvaartverzekering. Aan de hand van deze kenmerken kan u bepalen of deze vorm van uitvaartverzekering aansluit op uw wensen.

  • Er gelden geen beperkingen voor de keuze van uitvaartverzorger: u bent hier volledig vrij in.
  • Het uitgekeerde bedrag bij het overlijden van de verzekerde kan geheel vrij worden besteed. De inrichting van de uitvaart kan naar alle vrijheid worden gedaan waarbij bovendien geen verplichting geldt het bedrag voor de uitvaart aan te wenden.
  • Het regelen van een uitvaartverzorger valt onder de verantwoordelijkheid van de nabestaanden: in samenwerking met de uitvaartverzorger wordt invulling gegeven aan de uitvaart. Het is om deze reden goed om bij de keuze voor een uitvaartverzekering je dierbare naasten te betrekken.
  • De kapitaal uitvaartverzekering stelt u in staat het verzekerd bedrag vooraf te bepalen: u kunt op deze wijze aansturen op een eenvoudigere of juist uitgebreide uitvaart. Zorg bij het bepalen van dit bedrag ervoor dat het gekozen bedrag overeenkomt met de daadwerkelijke geraamde kosten voor uw gewenste uitvaart.

Het verzekerde bedrag

Een kapitaal uitvaartverzekering stelt u in staat zelf het bedrag dat voor uitkering in aanmerking komt vast te stellen. Echter, het kan voorkomen dat bij overlijden blijkt dat het bedrag onvoldoende toereikend is voor de financiering van de uitvaart. In dit geval zullen de nabestaanden bij moeten leggen om de uitvaart in de gewenste vorm door te laten gaan. Dit risico loopt u vooral bij uitvaartverzekeringen die langere tijd geleden zijn afgesloten en niet zijn geïndexeerd.

Indexatie

Let bij het afsluiten op indexatie gehanteerd door diverse uitvaartverzekeraars. Aan de hand van indexatie loopt het verzekerde bedrag op met een bepaald percentage om mee te stijgen met de stijgende kosten voor een uitvaart. Op deze wijze zorg je ervoor dat bij het overlijden van de verzekerde uitkering van een reëel bedrag plaatsvindt.