Ouderen

Uitvaartverzekering voor ouderen

Heeft u, ondanks uw hogere leeftijd, al een uitvaartverzekering afgesloten? Hoewel het afsluiten van een uitvaartverzekering voor ouderen boven de leeftijd van 70 jaar ingewikkelder wordt, bestaan er desondanks nog verschillende opties. Uitvaartverzekeraars hanteren voor senioren echter wel acceptatievoorwaarden, die per verzekeraar kunnen verschillen. Leeftijd en gezondheid geven bij deze acceptatie uiteindelijk de doorslag.

In dit artikel leest u meer over de mogelijkheden voor ouderen om een uitvaartverzekering af te sluiten.

Acceptatievoorwaarden uitvaartverzekeraars

Om toegelaten te worden tot een uitvaartverzekering hanteren uitvaartverzekeraars acceptatievoorwaarden. Er worden bijvoorbeeld verschillende leeftijdsgrenzen gehanteerd: doorgaans kunt u zonder problemen tot uw 70ste levensjaar een uitvaartverzekering afsluiten. Bij bepaalde uitvaartverzekeraars ligt deze leeftijd wat hoger. Bij Monuta is dit 75 jaar en bij Yarden zelfs 80 jaar. Een hogere leeftijd is voor de uitvaartverzekering een hoger overlijdensrisico, zeker als deze gepaard gaan met bepaalde gezondheidsklachten.

Gezondheid

Naast de leeftijdsgrens wordt bij uitvaartverzekeraars in de regel ook gevraagd om een gezondheidsverklaring. In deze verklaring dient u de uitvaartverzekeraar op de hoogte te brengen van bepaalde spelende gezondheidsklachten. Indien u weinig tot geen gezondheidsklachten ervaart, zal de premie lager uitvallen. In principe geldt ook: hoe jonger u bent, hoe lager de premie.

Wachttijd

Andere verzekeraars hanteren niet de eis een gezondheidsverklaring te overleggen: bij deze verzekeraars geldt een wachttijd (zogenaamde carenzjaren). Pas na het verstrijken van deze carenzjaren, bijvoorbeeld twee jaar, keert de verzekeraar (het volledige bedrag) uit bij overlijden.

Ouder dan 70 jaar: een uitvaartverzekering afsluiten

Op het moment dat u de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt, zal het minder eenvoudig zijn bij uitvaartverzekeraars terecht te kunnen voor een uitvaartverzekering. Bij veel uitvaartverzekeraars is dit namelijk de maximum leeftijd die wordt gehanteerd om nog een verzekering af te kunnen sluiten.

Uitvaartdeposito voor ouderen boven de 70 jaar

Hoewel het wellicht te laat is nog een reguliere uitvaartverzekering af te sluiten, bestaat er echter wel de optie een uitvaartdeposito te storten bij een uitvaartverzekeraar (ook wel uitvaartsparen genoemd). Dit is een vorm van sparen voor uw uitvaart: u stort eenmalig of periodiek een bedrag dat na overlijden kan worden aangewend voor het bekostigen van uw uitvaart. Dit is hetzelfde principe als een spaarrekening: u ontvangt derhalve ook rente over de gestorte bedragen. Het is bij het grootste deel van de verzekeraars wel verplicht een minimumbedrag te storten: dit bedrag verschilt per uitvaartverzekeraar. Indien uw uitvaartwensen veranderen, kunt u tussentijds geld bijstorten. Houd echter rekening met het volgende: eenmaal gestort geld is echter nadien niet meer vrij op te nemen.

Tot slot

Indien er geld overblijft na het overlijden, komen deze gelden terecht op het depositofonds van uw partner of indien gewenst, in handen van andere begunstigden. Ook indien u terminaal ziek bent kan een uitvaartdeposito uitkomst bieden.