Doelgroepen

Verschillende doelgroepen

Een uitvaartverzekering afsluiten is doorgaans een persoonlijke aangelegenheid. In de meeste gevallen zal u dan ook alleen een uitvaartverzekering voor uzelf afsluiten. De mogelijkheid bestaat echter ook een uitvaartverzekering voor meerdere personen of iemand anders af te sluiten, bijvoorbeeld uw partner en/of uw kinderen.

In onderstaand overzicht vindt u meer informatie over het afsluiten van een uitvaartverzekering voor uzelf of een ander. Eveneens treft u informatie aan over het afsluiten van een uitvaartverzekering in de bijzondere situatie van terminale ziekte of ouderdom boven de 70 tot 75 jaar: de gemiddelde maximale leeftijd bij verzekeraars om een uitvaartverzekering af te kunnen sluiten.

Mijzelf

Het regelen van een uitvaartverzekering voor uzelf geeft u de mogelijkheid uw uitvaartwensen tijdig kenbaar te maken en voorkomt dat uw nabestaanden zowel financieel en eventueel organisatorisch met de uitvaart worden belast. U kunt uw uitvaartwensen bekend maken bij uw uitvaartverzekeraar of indien gewenst, een gesprek aangaan met een uitvaartconsulent of advies op maat krijgen. U kunt de uitvaartverzekering zowel telefonisch als online afsluiten.

Meer informatie over het afsluiten van een uitvaartverzekering voor mijzelf

Iemand anders

De mogelijkheid bestaat eveneens een uitvaartverzekering voor een ander af te sluiten. U kunt hierbij denken aan personen die hier gezien de leeftijd of gezondheidssituatie niet (meer) toe in staat zijn, zoals kinderen. Belangrijk is, alvorens de uitvaartverzekering voor iemand anders af te sluiten, te controleren of deze persoon wellicht niet al een uitvaartverzekering heeft afgesloten. Daarnaast is het eveneens van belang dat, als de persoon hier gezien leeftijd en gezondheid toe in staat is, de uitvaart zoveel mogelijk op de wensen van deze persoon aansluit.

Meer informatie over het afsluiten van een uitvaartverzekering voor iemand anders

Meerdere personen

Naast het afsluiten van een eigen uitvaartverzekering, is het eveneens mogelijk een uitvaartverzekering voor uw partner en/of uw kinderen af te sluiten. Indien gewenst kunnen deze uitvaartpolissen worden samengevoegd op een gezinspolis. Kinderen kunnen doorgaans tot de leeftijd van 18 tot 21 jaar gratis worden meeverzekerd op de polis van u als ouder. Indien u ook besluit uw partner toe te voegen op de polis, dient u na te gaan of dit mogelijk is bij de verzekeraar in kwestie en of uiteenlopende uitvaartwensen kunnen worden opgenomen.

Meer informatie over het afsluiten van een uitvaartverzekering voor meerdere personen

Kind

Vanaf het moment dat u zwanger bent, is het ongeboren kind vanaf de 24ste week gratis meeverzekerd op uw uitvaartpolis. Bij bepaalde uitvaartverzekeraars is het kind zelfs al vanaf week 20 meeverzekerd. Na geboorte van uw kind is het mogelijk uw kind, afhankelijk van de verzekeraar, gratis of tegen een kinderpremie mee te verzekeren op uw eigen uitvaartpolis.

Meer informatie over het afsluiten van een uitvaartverzekering voor een kind

Terminaal ziek

Op het moment dat u terminaal ziek bent (of een naaste), is het niet meer mogelijk een uitvaartverzekering af te sluiten. Er zijn echter uitvaartverzekeraars die geen acceptatievoorwaarden hanteren: wel krijgt u dan te maken met een wachttijd van gemiddeld 2 jaar. Pas na het verstrijken van deze zogenaamde carenzjaren biedt de uitvaartverzekering dekking. Tot slot is het mogelijk een zogenaamd koopsom deposito te storten: dit is een eenmalig hoog bedrag dat wordt gestort om de uitvaart te bekostigen.

Meer informatie over het afsluiten van een uitvaartverzekering voor terminaal zieken

70+

Een uitvaartverzekering kan tot een bepaalde leeftijd zonder problemen worden afgesloten. Uitvaartverzekeraars hanteren echter een maximumleeftijd tot waar senioren een uitvaartverzekering kunnen afsluiten: deze leeftijd ligt gemiddeld tussen de 70 en 80 jaar. Wilt u op hogere leeftijd nog een uitvaartverzekering afsluiten? U kunt er dan voor kiezen een koopsom deposito te storten: een eenmalige storting van een bedrag op een spaarrekening ten behoeve van de bekostiging van uw uitvaart.

Meer informatie over het afsluiten van een uitvaartverzekering voor ouderen