Kind

Uitvaartverzekering voor een kind

Verwacht u binnenkort een kind? Of heeft u inmiddels één of meerdere kinderen? Het afsluiten van een uitvaartverzekering voor uw kind is juist bij nieuw leven niet het eerste waar u bij stil staat. Hoewel u er absoluut niet aan wilt denken dat er iets mis kan gaan is het, vanuit de verantwoordelijkheid van u als ouder, verstandig voor uw kind verschillende verzekeringen af te sluiten. Waaronder bijvoorbeeld de uitvaartverzekering.

U leest in dit artikel meer informatie over het afsluiten van en de dekking van een uitvaartverzekering voor uw (nog ongeboren) kind.

Uitvaartverzekering voor uw ongeboren kind

Indien u uw kind na 24 weken zwangerschap verliest, bent u wettelijk verplicht het doodgeboren kind een crematie of begrafenis te geven. Voor de 24e week is een uitvaart niet wettelijk verplicht, echter (een persoonlijke invulling is) wel mogelijk. Een uitvaart voor een baby kan oplopen tot een paar duizend euro: een bedrag dat voor een jong gezin niet altijd voorhanden is. Bij de meeste uitvaartverzekeraars is uw ongeboren kind automatisch meeverzekerd, soms ook indien deze nog niet ouder dan 24 weken is.

Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd

Bij veel uitvaartverzekeraars kunnen kinderen tot 18 jaar gratis of tegen een kleine toeslag, genaamd kinderpremie, meeverzekerd worden op de polis van de ouders. Bij bepaalde verzekeraars kan uw kind tot 21 jaar worden meeverzekerd op de polis. Er kan ook voor worden gekozen direct al een losse uitvaartverzekering voor het kind af te sluiten.

Uitvaartverzekering voor uw (minderjarige) kind

Uw minderjarige kind kunt u (veelal gratis) op uw eigen polis meeverzekeren tot de gehanteerde leeftijd van de uitvaartverzekeraar: deze leeftijd ligt normaliter tussen de 18-25 jaar. Of hier extra kosten aan verbonden zijn, ligt ook aan de polisvoorwaarden die de uitvaartverzekeraar hanteert. Bij de meeste uitvaartverzekeraars is uw kind echter gratis meeverzekerd. U kunt er echter ook gelijk voor kiezen een losse uitvaartverzekering voor uw kind af te sluiten: vaak resulteert dit wel een hogere premie voor de uitvaartverzekering (deze wordt in bepaalde gevallen zelfs gelijk getrokken met de premie voor volwassenen).

Uitvaartverzekering voor mijn meerderjarige kind

Is uw kind inmiddels volwassen? Afhankelijk van de leeftijd die wordt gehanteerd door uw uitvaartverzekeraar, kunt u op het moment dat uw kind volwassen is de uitvaartverzekering overdragen. Op dat moment krijgt uw kind een losse, eigen uitvaartverzekering en verandert de ‘kinderpremie’ in een eigen volwassenpremie. In de regel geldt: hoe jonger de verzekerde is, hoe lager de maandelijkse premie ligt.

Heeft u liever dat uw kind, ook nadat hij of zij de volwassenen leeftijd die wordt gehanteerd door de verzekeraar bereikt, op uw polis verzekerd blijft? Dit behoort bij bepaalde verzekeraars tot de mogelijkheden: onder meer bij DELA, Nuvema en Monuta.