Crematie

Cremeren

Indien u of een van uw dierbaren komt te overlijden kunt u kiezen voor een crematie of een begrafenis. Hoe gaat het crematie proces in zijn werk en wat komt er allemaal bij kijken? In dit artikel proberen wij zoveel mogelijk vragen die u heeft over het crematie proces te beantwoorden.

Wat is cremeren?

Indien de overledene of zijn nabestaanden hebben gekozen voor een crematie, wordt zijn of haar kist naar een crematorium gebracht waar deze uiteindelijk in zijn geheel wordt verbrand in een verbrandingsoven. De crematie wordt voorafgegaan door een crematieplechtigheid.

Crematieplechtigheid

Op het moment dat de kist arriveert bij het crematorium, wordt deze in de aula van het crematorium opgesteld met eventueel daar omheen bloemen, kaarsen en/of een foto van de overleden persoon. Voorafgaand aan de plechtigheid worden familie en andere nabestaanden opgevangen in een ontvangstruimte.

Tijdens de plechtigheid is er ruimte voor een woord van afscheid. Er kan worden gekozen voor een kerkelijke of niet-kerkelijke plechtigheid. Bij veel crematoria kan de plechtigheid in zijn geheel op CD of DVD worden opgenomen. Er kan worden gekozen voor het afspelen van muziek tijdens de plechtigheid.

Hoe gaat het crematieproces in zijn werk?

Het verbrandingsproces is vandaag de dag volledig geautomatiseerd. De verbrandingstemperatuur ligt om en nabij de 1000 graden Celsius en de crematie duurt gemiddeld een uur tot anderhalf uur. Alvorens het lichaam wordt gecremeerd, wordt door een uitvaartmedewerker een laatste controle uitgevoerd wat betreft de identiteit van de overleden persoon. Ook wordt een zogenaamd uitvaartsteentje toegevoegd, welke een uniek registratienummer bevat. Op die manier kan de overgebleven as altijd worden geïdentificeerd. Het is tegenwoordig mogelijk om zelf de kist in de verbrandingsoven te voeren, voor nabestaanden kan dit een belangrijk moment van laatste afscheid zijn.

Na de crematie zal de overgebleven as in een aspan worden gedaan om verder af te koelen. Na verloop van tijd zullen overgebleven metalen, zoals medische metalen, met een magneet uit de as worden verwijderd. Het overgebleven as wordt vervolgens fijngemalen in een zogenaamde cremulator, waarna het as in een asbus wordt gedaan. Op grond van de huidige Nederlandse wetgeving dient de as minimaal een maand in het crematorium te blijven. Daarna is het aan de nabestaanden wat er met het as zal gebeuren.

Wat gebeurt er na de crematie?

Na de plechtigheid worden de aanwezigen in de meeste gevallen opgevangen in een condoleance ruimte. In deze ruimten kunnen nabestaanden worden gecondoleerd, kan er rustig worden nagepraat over de plechtigheid en kunnen diverse consumpties worden genuttigd.

Wat zijn de kosten van een crematie?

In vergelijking met een begrafenis vallen de kosten van een crematie lager uit. Bij een begrafenis krijgt u namelijk te maken met grafkosten. Gemiddeld kost een crematie in totaal €1100,- in Nederland. Naast deze kosten krijgt u ook te maken met andere kosten die inherent zijn aan de uitvaart. Denk hierbij aan de kosten van de uitvaartverzorging, de laatste verzorging van de overleden persoon en zaken als de catering en bloemen. Veel crematoria hanteren een weekendtoeslag, wat betekent dat een crematie duurder kan zijn indien deze wordt georganiseerd in het weekend. In het artikel uitvaartkosten  kunt u meer lezen over de hoogte van de kosten van een crematie.

Kosten berekenen